EUBCE 2020 - Biyoekonomiye Geçiş

Avrupa Biyokütle Konferans ve Fuarı biyoenerji ve biyoyakıt dönüşümü, sürdürülebilirlik politikaları gibi pek çok farklı soruna çözüm arayışında fosil yakıt kaynaklı ekonomilerden uzaklaşmayı sağlayacak teknolojilerin endüstriyel uygulamasına yönelik ortak bir platform sunmak amacıyla 30 yıl içinde küçük bir araştırma topluluğundan öteye geçerek uluslararası bir boyut kazandı.

Entegrasyon süreçleri, teknolojilerı ve değer zincirlerine dair tüm konularda kısıtlı biyoenerji kaynaklarının en verimli şekilde kullanımını ve iktisadi sürdürülebilirliğini garanti altına almak her zaman için elzem olmuştur. Entegrasyonun nihai adımı ise bütünüyle işleyen biyoekonominin tesisidir.
Tarımdan gıda, yem, lif ve orman temelli endüstrilere uzanan köklü geleneksel biyo-temelli faaliyetlerden bu yana endüstriyel ve fosil yakıt öncesi zamanlarda biyoekonomi vardı. Günümüzde ise geleneksel biyo-temelli ürünler ile birlikte biyomalzemeler ve biyokimyasalların üretimini kapsayan modern bir biyoekonomi gelişmektedir. Avrupa Biyokütle Konferans ve Fuarı biyokimyasallar, biyomalzemeler ve biyorafineriler gibi enerji dışı sektörleri de ele almaktadır. Biyoekonomi, biyojenik kaynaklardan elde edilen biyoürünlerin ve biyokimyasalların büyümesi, dönüşümü, uygulanması ve pazarlanması ile ilgili oldukça geniş kapsamlı farklı ekonomik sektörleri kapsamaktadır.

28. Avrupa Biyokütle Konferans ve Fuarı, portföyünü genişleterek enerji için biyokütle üretimi ile biyo-bazlı hammaddenin ekonominin diğer sektörlerini dönüştürmesini hedeflemekte ve biyoekonomiyi konferans programına dahil etmektedir.

2020 Konferansı Avrupa’da ve tüm dünyada gelişmekte olan biyoekonominin yapısı, bileşenleri ve rolünün temellerine inen kilit oturumları içerecektir. Teknoloji gelişimine dair tüm detayları, olumsuz çevresel ve iklimsel etkilerin azaltılması için mevcut seçenekleri ve siyasal tartışmaları sunmak ve müzakere etmek için birçok fırsat elde edeceksiniz. Araştırma geliştirme aşamalarından elde edilen tüm sonuçlar biyoekonomi ile biyokütlenin günümüzde ve gelecekte kullanımına dair tüm yönleri ele alarak konferansın çekirdeğini oluşturmaya devam edecektir.
28. Avrupa Biyokütle Konferans ve Fuarı organizatörleri biyokütle kullanımı alanında aktif çalışan tüm araştırmacıları ve gelişmekte olan biyoekonomi sektörünun bir parçası olmak isteyen herkesi Nisan 2020’de Marsilya’da gerçekleşecek olan etkinliğimize davet etmektedir.